Chóra - Sinetí - Dipotámata-vallei - Kochýlou - Ormos Korthíou

Beoordeling: Ook deze wandeling behoort tot de toppers van de wandelingen op Andros. De paden, o.a. tussen Chóra en Sinetí en in de Dipotámata-vallei, zijn heel mooi, in die vallei zijn er nog vele resten van watermolens en de dorpjes Sinetí en Kochýlou zijn interessant. Eventueel kun je voor het prachtige uitzicht een ommetje maken tot op de top van het Apáno Kástro en aan het eindpunt wacht je de mogelijkheid te zwemmen op het strand van Ormos Korthíou. De wandeling is goed bewegwijzerd met [3]. Krijgt als beoordeling het maximum van ****.
[Bijgewerkt door Raymond op 15 oktober 2013, op 5 mei 2015 en op 7 oktober 2018.]

Tijd: De wandeling tot in Sinetí duurt in effectieve wandeltijd 1u10 en dan nog eens 1u25 tot in Kochýlou; van daar tot in Ormos Korthíou is het nog 1 uur - in totaal dus 3u30 (EWT) voor een totale afstand van 10,8 km. Met enkele lange pauzes wandelden wij van 10 tot 17 uur. Op dat latere uur zijn er nog zelden bussen terug naar Chóra, je zult dus een taxi moeten nemen.

Routebeschrijving: (0u00) Voor alle wandelingen vanuit Chóra vertrekken we van in de hoofdstraat bij de grote kerk van de Panagía tis Kímisis die van overal zichtbaar is (zie eventueel het wandelingetje in Chóra zelf voor verdere details). Vandaag volgen we de hoofdstraat naar rechts (gezicht naar de kerk) en komen zo vrij gauw op het grote plein van Vas. Goulandris, waar een infobord over Andros Routes staat. We volgen de verkeersvrije straat verder weg van het centrum (wandelbordjes [1], [2], [3], [8a], [17] en [18]!). Aan het eind van het verkeersvrije deel, na zo'n 70 meter, gaan we links en dan schuin rechts naar beneden, in de richting van de parkeerterreinen (wandelbordje [3], [17] en [18]). We volgen de betonweg schuin rechts omlaag, dus links van het parkeerterrein en we houden op de weg links van het tweede parkeerterrein - waar wandeling [17] rechts gaat.

(0u09) Na een bocht komen we bij de brug over de Megálos Potamós, gaan er rechts over en gaan rechts verder ([3], [17] en [18]). Even later, bij een nutteloze, oude brug, gaan wandelingen [17] en [18] rechts verder op een kleiner betonwegje, wij gaan voor wandeling [3] RECHTDOOR (wandelbordje). De weg buigt links in de richting van het voetbalveld, maar net VOOR
de taverne Parapórti nemen we het betonlaantje rechts - we zien er een wandelbord Sinetí 3 km / Dipotámata 5,5 km / Ormos Korthíou 10,5 km en de markering [3].

Het vroegere wandelbord bij het begin van pad [3], bij Parapórti.

(0u13) We volgen het betonnen laantje naast een huis en stijgen dan een achttal minuten op een mooie slingerende trap, met uitzicht over de hele vallei, met Chóra en daarachter de dorpjes Ipsiloú en Lámyra.

 

Het monopáti naar Sinetí.

Na 7 minuten en 265 treden is de trap vernield en gaan we links omhoog in de richting van een kapel, zodat we na 1 minuut op de asfaltweg die naar het helikopterveld loopt, uitkomen.

(0u22) Schuin rechts en rechtover vervolgt het pad [3]:  het zal in een klein dal afdalen en we zien het op de tegenoverliggende helling verder lopen. Na 5 minuten kruisen we het dalletje - het water is omzoomd door oleanderstruiken, en er was nog water (met krabbetjes) op 15 oktober 2013! Dan volgt er een prachtige klim op een heel mooie, wat overgroeide trap, die ongeveer 385 treden telt. Let even op het gebruik van grote, platte stenen, in tegenstelling tot de recht geplaatste kleinere stenen op het pad naar Apíkia.

 

Soms zijn de enorme platte stenen meer dan 2 meter breed!

Na 9 minuten kruisen we de grote asfaltweg [3].

(0u36) Daarna volgen nog 3 reeksen treden: een eerste van 80 treden, met dan een rotsig eind dat ons brengt tot bij een heel klein brugje, bestaande uit één enkel grote, platte steen; een tweede reeks van 110 treden die ons op een klein, rotsig plateau brengt, en dan een derde reeks van 45 treden, die ons weer op een rotsplateau brengt, met een schitterend uitzicht op Chóra en de hele vallei.

Uitzicht over Chóra van op wandeling [3].

(0u46) We stijgen nog even en dalen dan geleidelijk - Chóra verdwijnt uit het gezicht -, en we gaan weer enkele minuten omhoog op het mooie, rotsachtige pad met de weg en de diepe vallei links van ons. Even voorbij een intacte dorsvloer is er een vage splitsing waar we rechts houden, en 1 minuut verder komen we weer op een heel duidelijke splitsing.

[Het pad rechts is ook heel mooi: het stijgt eerst 3 minuten, daarna gaat het vlak rechts verder, later links. Hier krijgen we een schitterend uitzicht op Chóra, en ook de muren met de scherpe stenen zijn heel mooi. Links liggen er wijngaarden en verder komt het rotsachtige pad uit bij velden...]

Uitzicht op Chóra, van op een zijpad van wandeling [3].

(0u51) Wij
gaan links (alleen rode stip) en in 2 minuten dalen we af tot op de asfaltweg, die we naar rechts volgen - geen enkele aanduiding meer!! Na 5 minuten is er een splitsing en we houden RECHTS (wandelpaaltje [3]).

[Vroeger ging de wandeling hier links en volgden we de asfaltweg nog 6 minuten. Net voorbij een schuilhokje links en vóór een rustbank ging het dan op een betonnen paadje scherp rechts, het dorp in...]

Nu volgen we dus de weg naar rechts gedurende 7 minuten (1 teken [3]).

(1u05) Pas na 7 minuten is er een duidelijk wandelbord die de kans geeft ofwel rechtdoor te gaan (zonder bezoek aan Sinetí) of links af te dalen naar het dorp.
Wij dalen de trap LINKS af (wandelbord Sinetí 300 m / Dipotámata 2,8 km / Kochýlou 4,8 km / Ormos 7,8 km) - er volgen ongeveer 160 witte treden, afgewisseld met enkele platte stukken beton. Zo passeren we hoog boven de kerk.
Na 4 minuten dalen we verder [3] en na 75 slingerende treden komen we op een dwarsstraatje waar een [3] ons links stuurt. Verder houden we nog links [3], maar bij een bron dalen we rechts af [3] en zo komen we toch nog bij de kerk waar we rechts buigen. Aan het eind van het betonnen straatje dalen we weer links af, maar gaan dan op een dwarsstraatje rechts (pijl met [3]). Zo komen we bijna direct
bij het kafenío I Vrýsi: er is een aangenaam terrasje, met links ervan een bron ("vrýsi") met het opschrift "18 juli 1892".

Op het terras van café I Vrýsi, in Sinetí.

(1u09) Voor het vervolg van de wandeling nemen we de trap omhoog, links van de bron; we nemen dan weer halfweg de trap de eerste straat links [3]en na 1 minuut houden we rechts om de betonnen treden omhoog te volgen [3], naast waterleidingen,  tot boven de rotsachtige vallei. Na vele treden en 6 minuten na ons vertrek komen we op een betonwegje terecht, dat hier dood loopt bij het waterreservoir. We volgen het betonwegje naar links, het klimt pittig en na 7 minuten komen we weer op de asfaltweg terecht

(1u28)  We moeten die gedurende bijna 1 kilometer naar links volgen. We gaan een eerste grindweg die scherp terugloopt voorbij en na ongeveer 700-800 meter of 10 minuten zien we links van ons weer een grindweg, maar 15 meter VOORBIJ dit wegje begint ook een pad, tussen muren, dat parallel met de grindweg loopt (afdak met info AndrosRoutes, bord "Dipotámata" en een wandelbord [3] Sinetí 1,5 km / Chóra 4,8 km). 

(1u40) We gaan nu geleidelijk dieper de Dipotámata-kloof in, via een prachtig pad, met mooie muurtjes - let op de heel mooie schist-platen links! -, met klaterend water onder ons en midden de bloeiende brem (mei 2005). Zelfs in september 2007, na een heel droge zomer, liep nog water in de vallei! Na 8 minuten eindigt de grindweg, maar wij blijven op ons schitterende pad [3]. 

Het pad dat afdaalt in de Dipotámata-vallei.

Na in totaal 17 minuten steken we het riviertje over op een heel mooie brug, met ernaast de ruïne van een watermolen - vanaf hier lagen er vroeger stroomopwaarts naar Exo Vouní toe meer dan tien watermolens!
De watermolen is wat gerestaureerd en boven zien we duidelijk het toevoerkanaal en de keel van de watermolen...

De brug over de Dipotámata-vallei met links de watermolen.

(1u57) Over de brug klimt een schitterende kalderími steeds hoger; af en toe hebben we rechts heel mooie uitzichten op de kloof, met vele terrassen en ruïnes van watermolens. 

Diep onder ons ligt nog een watermolen...

Na een tijdje is het pad wat smaller, wat overgroeid en ook nat door stromend water, maar daarna wordt het weer een heel mooi trappenpad.

(2u10) Ongeveer 13 minuten voorbij de brug zijn we bijna boven op de heuvelkam, maar hier splitst het pad: rechtdoor is er een pad naar Exo Vouní (zie de wandeling Chóra - Dipotámata), maar vandaag gaan we links (pijl + [3]). Er volgt weer een mooie klim op een oud pad, met uitzichten tot aan de brug waar we straks waren.

De klim van uit de Dipotámata-vallei naar Kochýlou.

(2u20) Na nog eens 10 minuten komen we op een dwarsgrindweg uit, met links uitzicht op Paleokástro en voor ons de mooie baai van Kórthi. Deze grindweg leidt links naar het Paleokástro of Apáno Kástro.

[Wil je hier of verderop op het pad [3b] een omwegje maken naar het Paleókastro, dan wordt de weg beschreven in de wandeling Ormos Korthíou - Paleókastro.]

De vroegere wegmarkering net voor Kochýlou.

We gaan heel even links (pijl) en dan direct rechts omlaag (paaltje [3]) - de grote, platte steen met [3] erop die er vroeger stond, is verdwenen...; we komen op een oude trap, buigen links en dan weer rechts langs en tussen muren.
Na 7 minuten afdalen op een mooi pad komen we tussen enkele ruïnes - hier gaat het 3b-pad links naar het Paleókastro (wandelbordje [3b] Epáno Kástro 665 m en [3] Kochýlou 630 m / Korthí 3,6 km / Dipotámata 1,3 km).

(2u27) We gaan rechtdoor tussen nauwere muren op het mooie plaveisel. Verder komen we op beton en na weer enkele minuten op een betonweg, die we even rechts omhoog volgen (wandelpaaltje [3]). Ook de asfaltweg volgen we maar heel even links naar beneden, want bijna direct - en vóór we bij het parkeerterrein komen - nemen we het betonnen straatje rechts ervan [3].

(2u32) We volgen de hoofdstraat: even verder gaan we NIET schuin rechts, maar rechtdoor [3] en kort daarop gaat het links omlaag op een trap [3]. Nu dalen we altijd rechtdoor, heel het dorp door [3]; we passeren rechts van de eerste kerk, Agios Geórgios en lopen onder de vrijstaande toren door.
Het naamloos café links is vaak pas open na 5 uur - maar loop het niet voorbij, dit typisch oud dorpscafé is - voor hoe lang nog? - echt de moeite waard!

De mannen verzamelen in het dorpscafé...

(2u37) We wandelen verder in het hoofdstraatje, passeren links van de tweede kerk en direct daarna gaat een trap links naar beneden (de Odós Vasiléoos Konstantínou) [3]. Na 1 minuut en 70 treden houden we twee maal rechts [3]; we gaan langzaam omhoog en buiten het dorp dalen we dan geleidelijk af op een betonnen pad of trap, tot na 6-7 minuten het oude stenige pad begint. Het buigt rechts over wat water en dat pad volgen we na enkele slingeringen rechtdoor - met een prachtig zicht op Kochýlou en het Paleókastro in de avondzon.

Kochýlou en het Paleókastro in de avondzon.

(2u52) Enkele minuten verder overvalt ons het eveneens schitterend uitzicht op de baai van Kórthi en de hele vallei! Het pad is nu heel mooi geplaveid, soms met grote platte stenen, soms ook met vertikaal geplaatste kleinere stenen. 

(2u57) Het pad buigt rechts en daalt geleidelijk; na weer 5-6 minuten sedert het uitzicht op Korthí is er een splitsing waar we links gaan (rode pijl en [3]).

Lang geleden heeft iemand de datum 1933 in een steen gegrift...

Gedurende enkele minuten is het pad smaller, maar gauw is het weer beter en geplaveid met grote, platte stenen.

(3u01) We komen uit op een recente grindweg waar we rechts buigen (rode pijl en [3]), maar gauw kunnen we bij een stal rechts weer het oude pad volgen [3].
We dalen vele minuten af, na enkele minuten op een prachtige trap en plots lijkt Ormos Korthíou vrij dichtbij. Na 9 minuten steken we een grindwegje over en dalen verder af op mooie treden, na 2 minuten ook op betonnen treden. Zo komen we na 14 mooie minuten uit op een betonweg.

(3u15) We gaan links omlaag (rode pijl en [3]), na 3 minuten kruisen we de weg naar Tis Griás to Pídima en rechtover vinden we weer een mooi pad (rode pijl en [3]). Na enkele minuten wordt het beton en weer wat later bereiken we een asfaltwegje. Rechtover daalt het oneffen geplaveid pad verder af [3]; daarna wordt het plaveisel mooier en de muren worden heel hoog.

(3u25) Uiteindelijk komen we uit in de vallei, op een betonwegje (wandelbord [5] Exo Vouní 6 km en [3] Kochýlou 2,5 km / Dipotámata 4,5 km / Sinetí 7 km / Chóra 10,3 km). We gaan links en 2 minuten daarna zijn we bij het brugje, waar we rechts de wandelstraat in gaan [3]. Via dit straatje komen we op een mooi pleintje - de Platía Alíkis Psálti - terecht, met het café-ouzéri Díporto en een mooi terras onder de moerbeibomen. Een klein minuutje verder is er een groot plein, met de school en het oorlogsmonument, en nog wat verder komen we aan een rotonde, met café-bar Centro en rechtover het hotel Kórthi (wandelbord [3] Kochýlou 3 km / Dipotámata 5 km / Sinetí 7,5 km / Chóra 10,8 km). (3u32)

Loop je aan de rotonde terug naar links langs zee, dan vind je daar ook enkele taverna's en cafés.
Verder langs zee kun je natuurlijk naar het mooie zandstrand - er is wel geen schaduw en het water wordt gauw diep en is niet zo geschikt voor kinderen.

Bij de rotonde  bevinden zich ook de bushalte en de taxistandplaats (nummer 22820 - 62171). Aangezien de laatste bus in mei 2005 om kwart over 2 was, is het vaak aangewezen een taxi te nemen voor de terugweg.
Een oplossing kan ook zijn deze lange wandeling in twee te splitsen: zie de wandelingen Chóra - Dipotámata en terug en Ormos Korthíou - Paleókastro en terug.

Gpx-files:


https://www.wikiloc.com/hiking-trails/andros-chora-sineti-dipotamata-valley-kochylou-ormos-korthiou-31684792https://www.routeyou.com/en/route/view/5925061/hiking-route/andros-chora-sineti-dipotamata-valley-kochylou-ormos-korthiou

Voor de printbare versie
met alleen de tekst
in één kolom
hier klikken.