WAT KUNT DOEN?

* Uw reacties zijn hartelijk welkom op het adres raymond.verdoolaege@telenet.be - ze zijn voor mij een echte steun bij het verder ontwikkelen van deze website. Ook het melden van onnauwkeurigheden en van veranderde omstandigheden of bewegwijzeringen helpt mij enorm bij het onderhoud van deze website!

* Het gebruik van deze website is volledig gratis, met alle beschrijvingen van de wandelingen en met alle andere gegevens (bootverbindingen, transport van de luchthaven naar Athene en de havens, wandelkaarten, algemene en eilandgebonden links, enz).

Bedenk evenwel dat het opstellen en bijhouden van de website en het beantwoorden van uw vragen over de keuze van eilanden, over transport en zeker over de algemene organisatie van een eilandenreis van de auteur soms heel wat investeringen in tijd en geld vragen.

U kunt dus ook een kleine geldelijke bijdrage leveren, te meer daar wij dit geld dan ook kunnen besteden aan steun aan mensen in o.a. Senegal en Sri Lanka:

    - in Senegal steunen wij schoolgaande kinderen. Dat doet ook de VZW Senegal Bantamba, een vereniging door en voor Senegalezen die in BelgiŽ en vooral in Gent wonen, en die zich bekommert om het sociaal en cultureel welzijn van deze Senegalezen.
Zie ook de website http://www.senegalbantamba.be 

    - in Sri Lanka hebben wij vaak de ontwikkelingsbeweging Sarvodaya Shramadana gesteund - zie de website http://www.sarvodaya.org 
Recentelijk hebben we ook een jong gezin geholpen bij de wederopbouw van hun woning na de tsunamiramp van december 2004.

Bedenk dan ook bij het gebruik van deze website dat een kleine bijdrage wonderen kan doen.

Mijn bankgegevens zijn: Iban BE86 0000 9146 6350 - Bic BPOTBEB1.

 

NOG ENKELE BELANGRIJKE OPMERKINGEN:

* De auteur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele onvolledigheden, fouten of verouderde gegevens.

* COPYRIGHT: de hele website is beschermd door een copyright. Gegevens en hele beschrijvingen van wandelingen mogen natuurlijk voor particulier gebruik helemaal vrij gebruikt worden. 
Bij commercieel gebruik of bij publicaties, op het net of in druk, mag dat ook, MITS toestemming van de auteur en uitdrukkelijke bronvermelding (met het volledige internetadres).


HOME